Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem
Verharden, infiltreren en bufferen in 1 systeem

De parking of verharding bij uw private en openbare projecten gebruiken om rechtstreeks of onrechtstreeks (dak)-water op te vangen? Ja dit kan!  Het unieke én eenvoudige Fluvio® infiltratie- en buffersysteem is de ideale oplossing.Bufferklinkers of bufferblokken
u kiest in functie van uw project

Het Fluvio® infiltratie- en buffersysteem bestaat in 2 vormen:

Bufferblokken - Type 80

Bufferblokken - Type 80

een bufferende- en infiltrerende blok met holte voor met een eindlaag naar keuze

Bufferklinkers - Type 55

Bufferklinkers - Type 55

waterdoorlatende klinkers met geintegreerde onderliggende bufferopening Fluvio®

Regenwater-infiltratie én buffering voor al uw publieke- en privé-projecten

Het Fluvio® buffer- en infiltratiesysteem is perfect toepasbaar bij de aanleg van:

 • pleinen
 • speelsplaatsen scholen
 • parkeerplaatsen 
 • bedrijfswegen en opslagterreinen
 • utiliteitswegen
 • voetpaden en fietspaden
 • privéopritten en -terrassen
 • pechstroken
 • wegcategorie III, straten met niet-repetitief verkeer 
 • onder industriegebouwen
 • holle wegen

Ook bij moeilijk doorlaatbare gronden!

Regenwater-infiltratie én buffering voor al uw publieke- en privé-projecten


Voordelen van dit bovengronds infiltratiesysteem

Efficiënt
Ecologisch, zeer lage voetafdruk bij productie en recyclage
Inspecteerbaar
Efficiënt bij hoog grondwater
Grote horizontale buffercapaciteit: bevordert de snelle en natuurlijke infiltratie, geen plasvorming
Integratie van verharding, infiltratie en buffering in 1 systeem
Vermijd onveilige alternatieven
Werken in fases wordt eenvoudiger
Weinig grondwerk, geen pompen en geen mechanische defecten


Een ecologisch en erkend bovengronds verhardings-infiltratiesysteem

Een ecologisch en erkend bovengronds verhardings-infiltratiesysteem
Hemelwateropvang met Fluvio

Infiltreren en bufferen via bufferklinkers en bufferblokken is een erkend systeem met meer dan 10 jaar follow-up.

Het systeem zorgt voor rechtstreekse infiltratie en buffering van hemelwater. Het regenwater dat op een dak of verharding valt, sijpelt doorheen de verharding in de bodem. Deze verharding vangt het resterende hemelwater tijdelijk op om verder ter plaatse te laten infiltreren . Toezichtsputten worden eenvoudig tussen geschakeld. Het Fluvio® infiltratiesysteem beantwoordt 100% aan de vereisten van de GSV Hemelwater en past perfect binnen de bronmaatregelen om gronddroogte enerzijds en overstromingen anderzijds te voorkomen. Eenvoudig te plaatsen

 1. Gebruik de reeds voorziene waterdoorlatende ondergrond en plaats de bufferblokken/bufferklinkers. Meer informatie 
 2. Plaats de bufferblok/bufferklinker als deel van de fundering met waterdoorlatend geotextiel en straatlaag onder en boven de blokken. 
 3. Sluit dakafvoer, overloop regenwaterput en noodoverloop met tussengeschakelde zandvanger of toezichtsput aan op de bufferblokken. 
 4. Plaats waterdoorlatende of waterpasserende tegels, klinkers, beton, ... als afwerkingstoplaag. (Deze stap is enkel van toepassing bij de bufferblok. De bufferklinker is zélf de afwerkingslaag.)
   


Minder na-service

Er wordt bij de Fluvio® hemelwateropvang niets mechanisch geïnstalleerd. Er zijn dus bijvoorbeeld geen pompen die stuk kunnen gaan. Dat maakt dat er nauwelijks na-service nodig is wanneer u kiest voor bufferklinkers of bufferblokken. Uw bovengronds  infiltratiesysteem is bovendien eenvoudig bereikbaar. Dus gemakkelijk te inspecteren en te reinigen.Meer informatie?

Benieuwd naar de mogelijkheden en de prijs?
Neem contact op voor offertes en een berekening van de beste configuratie.Recent nieuws & wetgeving

Richtlijnen bovengrondse infiltratiesystemen

Richtlijnen bovengrondse infiltratiesystemen

23/10/2018
Stap voor stap berekening van infiltratievoorziening

Stap voor stap berekening van infiltratievoorziening

2/02/2018

Het Netwerk Architecten Vlaanderen geeft een bijzonder goede stap voor stap berekening weer voor het berekenen van de infiltratievoorziening.Artstone

Dendermondsesteenweg 150,
2870 Puurs

T. 03 / 88 964 00
E.  info@artstone.be facebook
linkedin
instagram